Tandartspraktijk Nijmegen

Tel: 024 - 348 00 20

default_img.jpg

KNMT Nieuws

  1. De KNMT is bezig met het vernieuwen van haar website. Daardoor kan het gebeuren dat bepaalde informatie even niet beschikbaar is of dat je op een “dode link” stuit.
  2. De KNMT heeft een nieuw logo! Daarmee is nu voor iedereen niet alleen merkbaar, maar ook zichtbaar dat de KNMT vanaf januari 2021 een krachtige beroepsvereniging is voor álle (aankomende) tandartsen, orthodontisten en kaakchirurgen.
  3. Een steekproef van 1.000 tandartsen en daarnaast alle orthodontisten in Nederland ontvangen een dezer dagen een uitnodiging voor het invullen van een online enquête over medicatieoverdracht door de mondzorg. Beantwoording van de vragenlijst helpt de KNMT om goed inzicht te krijgen in het uitwisselen van medicatiegegevens van patiënten tussen zorgverleners. Heb je een uitnodiging gekregen? Doe dan mee aan het onderzoek!
  4. In de meeste tandartspraktijken in ons land worden kinderen behandeld. Voor die behandelingen dient op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) toestemming te worden gegeven. Maar hoe zat dat ook al weer bij minderjarige patiënten?
  5. Het Kennisinstituut Mondzorg (KIMO) heeft de richtlijn Xerostomie en hyposialie gerelateerd aan medicatie en polyfarmacie gepubliceerd. Deze nieuwe klinische praktijkrichtlijn (KPR) is bedoeld voor tandarts(specialist)en en mondhygiënisten en is van toepassing op alle patiënten die medicatie gebruiken en risico lopen op een droge mond of een verminderde speekselproductie als bijwerking.

tandarts oosterhout tand

Onze openingstijden

maandag:      08.00 - 16.45 uur
dinsdag:        08.00 - 16.45 uur
woensdag:    08.00 - 16.45 uur
donderdag:   08.00 - 16.45 uur

Adresgegevens

Tandartspraktijk Nijmegen
A.B.C. Suermondt en  S. van Riel  (tandartsen)
Jacques Tatistraat 1
6515 LM Nijmegen
Tel: 024-3480020